Rakennustyömaan suojaus


Toimisto / Työkalukontin suojaus  sisältäää  seuraavaa:

FKL:n hyväksymän Rikosilmoitinkeskuksen, käyttölaitteen, ilmoituksensiirron ja ilmaisimia; täryanturin käyntioveen, Pir-liikeilmaisimia sekä riittävän varakäyntiakuston ja paikallishälytyksen.


Järjestelmä on tarvittaessa laajennettavissa läheisiin konttiryhmiin joko langattomilla tai langallisilla ilmaisimilla sekä laajennusyksiköillä, eli järjestelmä mukautuu työmaan eri vaiheisiin sen laajentuessa.


Suojauksessa emme voi liikaa korostaa paikallishälytyksen tärkeyttä rikoksentorjunnassa.


Täry-anturia käytettäessä riittävään paikallishälytykseen yhdistettynä pääsemme tilanteeseen jossa mahdollinen murtautuja jää vielä varsinaisen kohteen ulkopuolella hälytyksen tapahtuessa.

Yritys loppuu ennen kuin se itseasiassa alkoikaan.


Kevyempää eli heikompaa suojausta käytettäessä hälytys tapahtuu vasta sisätiloissa ja murtomies vie tarvitsemansa.

Vartijan tehtäväksi jää vain todeta jo tapahtunut.VAIN ENNALTAEHKÄISEVÄLLÄ SUOJAUKSELLA  JA VARMASTI RIITTÄVÄLLÄ PAIKALLISHÄLYTYKSELLÄ VOIDAAN RIKOLLINEN TORJUA JO ENNEN SISÄÄNTUNKEUTUMISTA